Bruksvilkår for TjenestetilbyderVennligst les disse brukervilkårene for Gigz.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet http://gigz.no.

 

Gigz.no drives av Gigz.no Andre Sætre (org.nr. 918 533 192) "Tjenestetilbyder".

 

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på Gigz.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som arrangør eller artist.

 

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på post@gigz.no.

 

Opprettelse av konto

 

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på Gigz.no.

 

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

 

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

 

Når du registrerer deg på Gigz.no vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks organisasjonsnummer, kontakt informasjon, etc.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

 

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post er i bruk.

 

Brukerinnhold

 

Vår tjeneste gjør at du kan skrive beskrivelse, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

 

Brukerinnhold som overføres til Gigz.no gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av Gigz.no. Ved å overføre Brukerinnhold til Gigz.no, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

 

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi Gigz.no rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet på Gigz.no eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontrakts rettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

 

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold. Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

 

Rettigheter til Tjenestetilbyder

 

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på Gigz.no.

 

Lenker til andre nettsteder

 

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

 

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

 

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

 

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

 

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

 

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på Gigz.no umiddelbart opphøre.

 

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

 

Som registrert bruker godtar du å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til tjenestene på Gigz.no i form av nyhetsbrev, e-post, SMS mv.

 

Du vil også kunne velge å motta markedsføringsmateriale fra Tjenestetilbyders samarbeidspartnere, i form av nyhetsbrev, e-post, SMS mv.

 

Du kan til enhver tid reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på "avslutt abonnement"-linken eller lignende i den mottatte e-posten etc. Merk imidlertid at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse etc. fra Tjenestetilbyder, herunder meldinger om oppdrag, endringer i disse Brukervilkårene mv.

 

Begrensning av ansvar

 

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på Gigz.no tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

 

Endringer

 

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Gigz.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Gigz.no 30 dager før de trer i kraft.

 

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Gigz.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

 

Lovvalg

 

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.